برخی مواقع یک جمله کوتاه از بزرگی یک کتاب را معنی می دهد.

20 جمله ی کوتاه ادبی ( برای پیامک)

 از زندگی خود لذت ببرید, بدون آن که آن را با زندگی دیگران مقایسه کنید.

 **************************

 هیچ کس آنقدر احمق نیست که برای هیچ نوع کاری لیاقت نداشته باشد.

 **************************

 خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبال آن می دویم و وقتی توقف می کند به آن لگد می زنیم.

 **************************

                             گذشته مکان یادگارها, آینده مقام امیدها و حال جایگاه تکلیف ها ست.

 **************************

 هر بار که تردید کردی مطمئن باش که شکست می خوری.

 **************************

 هر جا که عشق خیمه کند جای عقل نیست.

 **************************

 فراموش کن چیزی را که نمی توانی بدست آوری , و بدست آور چیزی را که نمی توانی فراموش کنی.

 **************************

 برای آن که از بند آزاد شویم باید همه بنده ی قانون باشیم.

 **************************

 وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به تو نشان می دهد تو هزار دلیل برای خندیدن به او نشان بده.

 **************************

 عشق ما را می کشد تا دوباره حیاتمان بخشد.

 **************************

 به نام خالقی که تنهاست ولی تنهایی را برای مخلوقاتش نمی پسندد.

 **************************

 حسد ورزیدن علامت بارز بی لیاقتی است.

 **************************

 تمام محبتت را به پای دوست بریز اما نه تمام اعتمادت را.

 **************************

 در نگاه کسانی که پرواز نمی فهمند هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد.

 *************************

 کسانی که ترا دوست دارند , دوست بدار....

 *************************

 کسانی را که تو را دوست ندارند , دوست بدار ممکن است آن ها تغییر کنند.

 *************************

 بالاتر از همه خودت باش.

 **************************

 خوشبخت باش و زندگی خوبی داشته باش.

 *************************

 رنگین کمان پاداش کسی است که تا آخرین قطره زیر باران می ماند.

 *************************

 دو چیز را فراموش مکن: یاد خدا و یاد مرگ.  دو چیز را فراموش کن: بدی دیگران در حق تو و خوبی تو در حق دیگران.

 *************************

 ساعت سه شب بود که صدای تلفن , پسری را از خواب بیدار کرد. پشت خط مادرش بود. پسر با عصبانیت گفت : چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی ؟ مادر گفت : بیست و پنج سال قبل در همین موقع تو مرا از خواب بیدار کردی فقط خواستم بگویم , تولدت مبارک.

 *************************

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۸۹ساعت 1:25  توسط آرمان حیدری  |